КАМПОВИ

Фудбалскиот клуб Кул летниот период организира летни кампови во Неи Пори и Паралија, Грција и во Охрид за децата од нашиот клуб каде имаат редовни тренинзи, натпревари, обуки и дружење со децата од други фудбалски школи.

НАЈНОВИ ВЕСТИ ОД КАМПОВИ

ЗАЧЛЕНИ СЕ!!!