КОНТАКТ

Фудбалскиот клуб Кул постои 17 години, основан е на 28 Септември 2007 година. Работи со млади категории на деца. Започна со мал број на членови, но со тек на тренинзите, упорноста на тренерите и децата, бројот на членови постојано се зголемува. Моментално во него членуваат околу 650 членови и се вработени 12 тренери, 5 медицински лица и 3 технички лица.

ТЕЛЕФОН: 077 548 886; 078 220 964

EMAIL: info@fccool.mk

Следете не:-

Офицер за заштита на лични податоци

Рацо Цветановски

Телефон: 078 220 964

Email: fudbalskaskolacool@gmail.com

ЗАЧЛЕНИ СЕ!!!