СТРУЧЕН ШТАБ

Нашиот стручен штаб е наша најголема гордост

Начинот на работа е според возраста, а тренинзи има секој ден во зависност од генерациите. Во склоп со тренинзите се организираат тековни натпревари со други фудбалски клубови. Тренинзите ги одржуваат лиценцирани тренери, а за време на натпреварите, лигата и камповите децата се медицински згрижени.

ЗАЧЛЕНИ СЕ!!!