ТЕРЕНИ

Фудбалскиот клуб Кул поседува спортски терени кои ги користат за тренинзи на младите фудбалери во текот на денот и во вечерните часови. Терените на кои се изведуваат тренинзите и натпреварите се идеални за работа со млади и повозрасни категории.

Терен ФК Кул – Кисела Вода

Лоциран на ул. Сава Ковачевиќ бр.76 во дворот на О.У. Круме Кепевски во Кисела Вода, покриен терен со вештачка трева, во склоп на теренот е и кафе ˝КУЛ˝

Терен ФК Кул – Карпош

Лоциран на ул. Партизански одреди бр. 91 во дворот на С.Д.У. Здравко Цветковски во Карпош , покриен терен со вештачка трева

Терен Цементарница

Отворен терен со природна трева

Терен Ново Лисиче

Отворен терен со природна трева

ЗАЧЛЕНИ СЕ!!!