ТЕРЕНИ

Фудбалскиот клуб Кул поседува спортски терени кои ги користат за тренинзи на младите фудбалери во текот на денот и во вечерните часови. Терените на кои се изведуваат тренинзите и натпреварите се идеални за работа со млади и повозрасни категории.

Терен ФК Кул – Кисела Вода

Лоциран на ул. Сава Ковачевиќ бр.76 во дворот на О.У. Круме Кепевски во Кисела Вода, покриен терен со вештачка трева, во склоп на теренот е и кафе ˝КУЛ˝

Терен ФК Кул – Карпош

Лоциран на ул. Партизански одреди бр. 91 во дворот на С.Д.У. Здравко Цветковски во Карпош , покриен терен со вештачка трева

Терен ФК Кул – Автокоманда

Лоциран на ул. Јани Лукровски бб во дворот на О.У. Стив Наумов во Автокоманда, отворен терен со вештачка трева

Терен Цементарница

Отворен терен со природна трева

Терен Лисиче

Отворен терен со природна трева

ЗАЧЛЕНИ СЕ!!!