Најмладата генерација на FC COOL успешно ја заврши детската лига